Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitatBarcelona, 27 de novembre de 2019
El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte. 
La Direcció General d'Afers Religiosos promou la innovació i la recerca en matèria de diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i l'impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.
Mitjançant les convocatòries RELIG impulsades des de l'any 2014 la DGAR dona suport a projectes de recerca amb la finalitat d'obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa, i a través de les jornades anuals RELIG es difonen els seus resultats. 
La temàtica de la jornada RELIG d'enguany s'ha destinat a reflexionar sobre com els conceptes de desenvolupament sostenible i ecologia integral esdevenen punt de trobada i de diàleg entre les diferents confessions religioses.
Els objectius de la sessió han estat:
  • Fer difusió de projectes de recerca sobre sostenibilitat i religió
  • Donar a conèixer recursos divulgatius i experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades per les confessions religioses

Materials de la jornada
Benvinguda i presentació a càrrec de Magda Castro i Masalias, Sub-directora General de Captació del Talent i Formació Contínua Professionalitzadora i Marcel·lí Joan Alsinella, director general d'Afers Religiosos.|Vídeo|
Resum de ponències i bones pràctiques.|Presentació|
Ponència inaugural. L'ecologia integral, un pont de diàleg entre religions i un servei necessari a la societat a càrrec del Dr. Antoni Matabosch i Soler.Catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Delegat catòlic i president del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).|Presentació||Vídeo|
La recerca sobre sostenibilitat, espiritualitat i religió. Presentació de projectes de l'àmbit universitari. Projecte de recerca. Participen les comunitats religioses presents a Catalunya en la cultura climàtica? Universitat Internacional de Catalunya amb finançament de la DG d'Afers Religiosos a la convocatòria RELIG 2018 a càrrec de la Dra. Sílvia Albareda Tiana. Facultat d'Educació. Directora de Sostenibilitat de la UIC.|Presentació||Vídeo|
Curs de Postgrau ‘Significats i Valors Espirituals de la Natura.Universitat de Girona a càrrec del Dr. Josep Maria Mallarach, (director) i a càrrec del Dr. Josep Gordi Serrat (coordinador) del postgrau.|Presentació||Presentació||Vídeo|
Presentació d'experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades des de les confessions religioses. Moderació a càrrec del Sr. Joan Hernández Serret. Director del Grup de Treball Estable de Religions. - Xarxa de Parròquies i comunitats cristianes EcoSolidàries a càrrec de Sra. Maria Bargalló Castellón, vice-presidenta de Justícia i Pau - Ecologia i islam”.|Presentació| Dídac P. Lagarriga. Col·laborador de la Fundación de Cultura Islàmica (FUNCI). - El budisme davant la crisi planetària”. Sr. Pepe Aponte. President de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes. - La Fe Bahá'í i l'ecologia. Comunitats Bahá'ís.Dr. Amin Emilio Egea Farzannejad.|Vídeo|