Entradas

Homenatge a la cineasta Dalila Ennadre

Jidma, festival interior

II Quotidià i extraordinari: el menjar en les tradicions religioses

"La sacralitat de viure" (pdf català/castellano)

Sacraliser le monde est possible

Sacralizar el mundo es posible