Jornades Art, natura i espiritualitat al Centre d'Art i Natura, Farrera


4es Jornades al Centre d’Art i Natura de Farrera

Art, Natura i Espiritualitat

30 i 31 d’octubre i 1 de novembre de 2021

Àngels Canadell, Roger Canadell, Dídac P. Lagarriga, Josep Mañà, Martina Millà i Xavier Perarnau

Amb obra d’Abu Ali i Santi Moix